Tập huấn PCCC 2016

Hằng năm, nhằm đảm bảo an toàn cho công tác PCCC, Công ty TNHH Giày Gia Định tồ chức thường niên công tác tập huấn và huấn luyện.(19/07/2016)
 

Tập Huấn Pccc 2016 giadinhgroup

Tập Huấn Pccc 2016 giadinhgroup

Tập Huấn Pccc 2016 giadinhgroup

Tập Huấn Pccc 2016 giadinhgroup

 

 
Bài trước Bài sau