Lễ ký kết hợp tác kinh doanh với đối tác Hàn Quốc Tập Đoàn It’s Solution

Ngày 10/04/2024 vừa qua, Tập đoàn Gia Định đã có buổi làm việc và ký kết Thỏa thuận ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn It’s Solution tại Hàn Quốc về phát triển hệ thống nền tảng công nghệ quản lý năng lượng và carbon tại các nhà máy, khu công nghiệp, hướng tới sự phát triển nền kinh tế bền vững và lâu dài.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Gia Định và It’s Solution

Chủ tịch Tập đoàn Gia Định tặng hoa cho CEO Tập đoàn It’s Solution

Tham dự có Ông Nguyễn Chí Trung – Chủ tịch Tập Đoàn Gia Định và Ông Noh Heejeon, CEO Tập đoàn It’s Solution Hàn Quốc.

Tại lễ ký kết, đại diện hai đơn vị cam kết sẽ hỗ trợ và phát triển các hoạt động quản lý năng lượng, tiết kiệm năng lượng có giá trị cao để tạo ra hệ sinh thái liên kết nhằm thực hiện các mục tiêu về trung hòa carbon cho các tổ chức, doanh nghiệp. Các hoạt động chính hai bên sẽ cùng phối hợp thực hiện bao gồm:

  • Phát triển các Hỗ trợ xúc tiến từ nguồn vốn ODA trong lĩnh vực năng lượng
  • Hợp tác nghiên cứu và kinh doanh giải pháp Hệ thống quản lý năng lượng nhà máy FEMS và Cơ sở hạ tầng năng lượng của KCN
  • Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính
  • Trao đổi kinh nghiệm, thương mại dựa trên giảm thiểu, tiết kiệm sử dụng năng lượng hiệu quả để phát triển thị trường carbon trên toàn cầu
  • Xây dựng mạng lưới, hệ sinh thái các tổ chức, doanh nghiệp phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng trong sản xuất, vận hành, kinh doanh, dịch vụ
Bài trước Bài sau