NĂNG LƯỢNG ĐIỆN GIÓ

Năng lượng gió ở Việt Nam thuộc nhóm công nghiệp năng lượng mới và đang chú trọng đầu tư và phát triển.
Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời và gió. Do ở gần xích đạo và tồn tại những vùng khô nắng nhiều và gió có hướng tương đối ổn định như các tỉnh nam Trung Bộ (Ninh Thuận – Bình Thuận – Bạc Liêu). Vì thế điện gió cùng với điện mặt trời đang được Nhà nước Việt Nam khuyến khích phát triển. Thể hiện ở Quyết định 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Do vậy, song song với định hướng phát triển lĩnh vực điện mặt trời, năm 2019 Tập Đoàn Gia Định cũng phát triển các Dự Án Điện gió.

Tập Đoàn Gia Định làm việc với UBND Tỉnh Bạc Liêu về dự án Điện gió năm 2019

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

  1. -   Nhà thầu thi công điện gió
  2. -   Nhà thầu cung cấp thiết bị.
  3. -   Vận hành, bảo dưỡng, bảo trì.
  4. -   Khai thác bán điện.

Điển hình là Điện Gió Bạc Liêu 50MW

LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN GIÓ:

  1. -   Một năng lượng sạch.
  2. -   Nguồn năng lượng tái tạo.
  3. -   Không gian dự án điện gió.
  4. -   Chi phí vấn hành dự án điện gió thấp.
  5. -   Lợi nhuận và tiềm năng cao.

BÊN CẠNH ĐÓ ĐIỆN GIÓ CŨNG CÓ NHỮNG HẠN CHẾ NHẤT ĐỊNH:
-   Chi phí đầu tư dự án điện gió cao.
-   Đe dọa đến sự sống của các loài chim
-   Ô nhiễm tiếng ồn
-   Nguy hiểm cho người dân
-   Vị trí lắp đặt: Chủ đầu tư sẽ lắp đặt trụ điện gió ở những nơi có nhiều gió như vùng sâu, vùng xa và trên biển… Những cơn bão dữ dội có thể gây thiệt hại cho các cánh Tuabin gió. Trong bóng tối tàu thuyền khó nhìn thấy được các trụ gió lắp đặt trên Biển dẫn tới dễ va chạm.